Manifesto Nederlands

Ons DNA en wat wij nastreven :


Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn.


Wij geloven dat ieder individu een missie heeft, een rol te spelen, waar hij/zij ook woont, wat voor werk hij/zij ook doet. Dit is wat de wereld een betere plaats zal maken.


Wij geloven in viraal ondernemerschap door het delen van Kennis, Ervaring en Inzicht – KEI. Dat is de kern van viraal ondernemerschap. Wij delen omdat anderen gedeeld hebben.


Wij geloven in menselijke goedheid door sociaal ondernemerschap in dienst van onze gemeenschap. We zijn er absoluut van overtuigd dat we met elke ondernemer, elke investering, elke groeiende startup en met elk “disruptief business model of technologie” kunnen bewijzen dat er een evenwicht mogelijk is tussen monetair rendement en sociaal rendement. We zijn op missie om te bewijzen dat goedheid de wereld doet draaien, niet hebzucht!


Wij geloven in het recht op zowel een eerste als een tweede kans via ondernemerschap.

Zoals Nelson Mandela zei: “Beoordeel mij niet op mijn successen, beoordeel mij op het aantal keren dat ik ben gevallen en weer ben opgestaan.”

Een eerste kans komt neer op het absolute recht om een fatsoenlijke boterham te verdienen in het leven en, wanneer je in het leven fouten hebt gemaakt, het recht om een tweede kans te krijgen. Je moet deze tweede kans verdienen door te bewijzen dat je “je woorden waarmaakt”, dat je een bewuste keuze hebt gemaakt om het juiste pad te bewandelen.


Wij geloven in lerend ondernemerschap. Mislukkingen zijn nooit mislukkingen als we ervan kunnen leren door zowel fouten uit het verleden te erkennen als vervolgens wat we hebben geleerd met anderen te delen. Uitdagingen en mislukkingen worden dan omgezet in pure winst voor iedereen om op de een of andere manier een geboorteplaats te worden van toekomstige successen.


Wij geloven in “inclusief ondernemerschap” in het licht van artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, onafhankelijk van:

  • Ras
  • Huidskleur
  • Geslacht
  • Taal
  • Religie
  • Politieke of andere mening
  • Nationale of sociale afkomst
  • Eigendom
  • Geboorte of andere status

Degelijke, op integriteit gebaseerde, inclusieve menselijke relaties vormen de basis van elk succes.


Wij geloven in ondernemerschap door het kopen en verkopen van resultaten. Wij geloven dat boven een behoorlijk inkomen, alleen resultaten een hogere vergoeding rechtvaardigen. Hetzelfde principe geldt voor de financiering van start-ups en andere meer mature bedrijven: initiële en opvolgingsfinanciering op basis van het bereiken van betekenisvolle mijlpalen die vooraf zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor onze teams.


Wij geloven in eerlijk ondernemerschap door intentiemanagement. Alles begint met de juiste en rechtvaardige intentie. Waarheid en vertrouwen zijn daarbij de sleutel. Verborgen agenda’s zijn hiervan de antithese.


Wij geloven dat transparant ondernemerschap – of het nu gaat om een startup of een meer volwassen bedrijf – de sleutel is tot en voor alle stakeholders van een bedrijf: oprichters, partners, investeerders, de gemeenschap waarin het bedrijf is ingebed, de wereldgemeenschap, etc. … Dit begint bij ons als Stichting en bij elk teamlid.


Onderschrijf dit manifest door hieronder te tekenen en deel ons DNA met zoveel mogelijk mensen.
Door dit te doen, draagt u bij aan het verspreiden van geluk.